Blog

Utorak
24.
prosinac

Predstavljanje web projekta mačevnih plesova

 

 

U Pretilu nedjelju 10. 02. 2013. godine u 10:30 sati na otoku Lastovu održan je okrugli stol na temu 530. Obljetnica Lastovskog poklada u Domu kulture. Donosimo vam predstavljanje projekta dr. sc. Ive Nemičić, znanstvene suradnice i Stjepana Tafre, web dizajnera i fotografa

 

 

                                                          Predstavljanje projekta web prezentacije mačevnih plesova

(www.macevni-plesovi.org)

 

Od preko 100 nematerijalnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Hrvatska ima 12 dobara upisanih na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva i 1 nematerijalno dobro na UNESCO-ovu Listu ugrožene nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita.

Institut za etnologiju i folkloristiku jedinstveno je središte folklorističkih, etnoloških, etnomuzikoloških i srodnih znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj.

Suradnici Instituta – stručnjaci raznih disciplina poput etnologije, kulturne antropologije, folkloristike, teorije književnosti, teatrologije, povijesti, sociologije, lingvistike, muzikologije, koreologije, povijesti umjetnosti – istražuju suvremene i povijesne kulturne pojave i procese.

Institut ima bogatu biblioteku i dokumentaciju koja sadrži brojne zbirke rukopisa, audio i video snimaka, fotografija i filmova te od 2012. Referentni centar za nematerijalnu kulturnu baštinu.

U sklopu projekta Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti  financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, nastao je i ovaj manji projekt o mačevnim plesovima u Hrvatskoj i njihovoj internetskoj prezentaciji. Značajan dio hrvatske baštine su tradicijska plesna zbivanja, a unutar njih posebnu cjelinu čine mačevni plesovi. Različitost vrsta mačevnih plesova koji su se plesali i još se uvijek plešu, nameću potrebu za njihovim sustavnim očuvanjem i suvremenom prezentacijom. Dijele se u tri skupine, tzv. bojevni, svadbeni i lančani plesovi s mačevima. O njihovoj važnosti u Hrvatskoj govori i činjenica da su sve vrste mačevnih plesova zastupljene u Registru kulturnih dobara RH. Nematerijalna kulturna baština prepoznata je kao jedan od najvažnijih suvremenih čimbenika razvoja identiteta lokalnih zajednica, koji ukazuje na povezanost pojedinca i zajednice u kompleksnom dijalogu između prošlosti i sadašnjosti. Mačevni plesovi se u lokalnim zajednicama izvode redovito i dio su tradicijskih zbivanja kojima lokalne zajednice slave svog sveca zaštitnika ili se pak izvode tradicionalno kao dio pokladnih zbivanja ili na blagdan Duhova. Za zajednice su takva plesna zbivanja dio identiteta, ponosno ističu vrijedno i neophodno poštivanje nasljeđa koje su preuzeli od roditelja i dalje prenose na svoju djecu. S druge strane, šira je zajednica prepoznala vrijednost i posebnost navedenih kulturnih dobara već uvrštavanjem u Registar zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara RH. Isto tako je npr. moreška prepoznata kao posebna osebujnost grada Korčule, a i cijele Hrvatske po svojoj jedinstvenosti i postala je jednom od nezaobilaznih ponuda u kulturnom turizmu Korčule.

Nasuprot tome lastovski poklad je sačuvao svoju autohtonost i ne podilazi turistima, ne otkriva im se nego ih stidljivo navodi da oni prilagode svoje kulturno putovanje njemu. Odaziv je diskretan, ali odjeka ima. Svake godine je sve više ljudi upoznato s fenomenom lastovskog poklada putem medija, televizijskih reportaža, novinskih članaka, znanstvenih istraživanja, a u prilog boljoj vidljivosti i promociji poklada ide i nova web stranica mačevnih plesova (www.macevni-plesovi.org).

Budući da suvremeni pristupi na području očuvanja i valorizacije baštine predviđaju dosljednu primjenu informatičke tehnologije, cilj ovog projekta je omogućiti laki pristup informacijama vezanim uz mačevne plesove na području Hrvatske te njihovu prepoznatljivost i dostupnost pomoću kalendara kulturnih zbivanja tijekom godine, što sustavno izostaje. Putem radionica potaknuli smo i osposobili pojedince iz lokalnih zajednica da se priključe u kreiranje i ažuriranje podataka na prezentaciji. Na taj način je lokalna zajednica kao nositelj nematerijalnog kulturnog dobra aktivno uključena u virtualno predstavljanje, a istovremeno i potaknuta na prikupljanje arhivskih fotografija, bilježaka te vođenju popisa bivših i aktivnih sudionika.

 

  • Posjedujete li stare fotografije lastovskog poklada u svom obiteljskom albumu? Pomozite nam izgraditi povijesnu arhivu fotografija, skenirajte ih i pošaljite na info@macevni-plesovi.org (navedite tko je na fotografiji i kada je nastala).

 

  • Ako ste aktivni sudionik poklada, pomozite nam izgraditi bazu sudionika lastovskog poklada i pošaljite nam svoju fotografiju (portret) na info@macevni-plesovi.org. Molimo vas imenujte fotografiju na ovaj način: ime_prezime_godište.jpg (npr.: ivo_ivić_1980.jpg).

Galerija fotografija